Upravni odbor

Prema članku 23. Statuta Saveza pčelarskih udruga Krapinsko zagorske županije Upravni odbor je izvršno tijelo Skupštine i sastoji se od predstavnika svake udruge – članice Saveza, po sistemu : svaka udruga – jedan predstavnik. Člana u upravni odbor određuje svaka udruga samostalno. 

 Članovi upravnog odbora:

Udruga pčelara Hrvatsko Zagorje Zabok: Dragutin Jureša - predsjednik

Udruga pčelara "MEDENI" Pregrada: Damjan Ivšak

Pčelarsko  društvo "KVIRIN BROZ" Klanjec: Mladen Paučnik 

Udruga pčelara "KRAPINA" Krapina: Siniša Jurinjak

Udruga pčelara " NEKTAR" Konjščina: Darko Milinković

Udruga pčelara "GAJ Mače: Goran Vuković 

Udruga pčelara "PLETARA" Lobor: Matija Balić

Udruga Pčelara "Humska pčela": Tomica Mikša

Udruga pčelara "Dar prirode" Jesenje: Mirko Ranogajec